Közzétéve: 2017. okt. 16. hétfő

Már megint Dan Brown

Pár héttel ezelőtt került szóba egy ókori régészeti lelet felbukkanása, ami újabb bizonyítékot szolgáltatott a Biblia amúgy is erős történelmi hitelességéhez. Ezúttal a másik oldalon a sor. Persze nem olyan értelemben, hogy a Biblia hitelességét gyengítő lelet került volna elő. Csupán arról van szó, hogy az Isten nemlétét bizonyítani kívánó egyik kritikus rukkolt elő egy újabb húzással, amihez nem meglepő módon nem társul bizonyíték.

Dan Brown legújabb regényéről van szó. Azok kedvéért, akik esetleg nem hallottak még róla, bár Hollywoodnak és a médiának köszönhetően bizonyára kevesen vannak, annyit érdemes tudni munkásságáról, hogy szívesen nyúl olyan témákhoz, amiknek hol kimondott, hol burkolt célja az istenhit gyengítése. Ebben a kategóriában talán a Da Vinci kód a legismertebb. A minden idők legnagyobb példányszámban eladott regényének szerzője egyebek mellett azt sugallja könyvében, hogy Mária Magdaléna Jézus felesége volt, amit persze a gonosz egyházi erők a gnosztikus evangéliumok elhallgatásával vagy megsemmisítésével próbáltak leplezni. Bár a regény állításai a témát ismerők számára nevetségesek, sajnos sokan kizárólag ebből a műből vagy az abból készült filmből szerezték ismereteiket a kérdésről, és ezzel le is zárták a tudakozódást egy olyan forrással kapcsolatban, ami „örök életre buzgó víznek forrásává”1 válhatna bennük.2

Brown legújabb regénye nem egészen két hete került a boltokba, és azonnal a bestseller listák élére ugrott.

Egyesekben felmerülhet a kérdés, hogy mi értelme egyáltalán írni erről, főleg, hogy egy regényről van szó, aminek a célja elvileg a szórakoztatás lenne, nem pedig az olvasó ismereteinek elmélyítése. Csakhogy Dan Brownnak mindig sikerül elérnie, hogy az olvasók a műfajtól függetlenül hiteles történelmi vagy tudományos forrásként kezeljék műveit, például azért, mert a történet főszereplője „véletlenül” éppen az adott téma szakértője vagy azért, mert nyilatkozataiban rendre kihangsúlyozza, hogy saját kutatásai alátámasztják, amit ő regény formájában az olvasók elé tár. Lehet, hogy Brown bírálóinak is inkább regényt kellene írni tudományos igényességgel összeállított tanulmányok helyett? Egyszer érdemes lenne kipróbálni.

Az Origin, magyarul ’eredet’ című új regény ezúttal nem közvetlenül Jézust támadja, hanem a vallás és a tudomány között fennálló vélt konfliktust próbálja bemutatni. A Frankfurti könyvvásáron szervezett bemutatón Brown elmondta, hogy legújabb művét az a kérdés inspirálta, hogy „Vajon Isten képes lesz-e a túlélni a tudományt?”

„Vajon vagyunk annyira naivak, hogy elhiggyük, a ma istenei túlélhetik ezt a kort és száz év múlva is itt lesznek?”

Brown azt gondolja, hogy az emberiségnek idővel már nem lesz szüksége Istenre és a hit helyett a technológia, azon belül is a mesterséges intelligencia hozza majd létre azt a kollektív tudatot, ami kielégítheti az ember igényeit egy isteni lény után.

„Lelki tapasztalatainkat egyre inkább az egymással való kapcsolatainkban fogjuk megtalálni.”

Brown ezzel nem sok újat mondott, hiszen az istenné válás nagyon is emberi kísérlete történelmünk első lépése volt, aminek következményeit most is viseljük. Dan Brown nagyjából 200 millió könyvet adott el eddig. Vajon 200 millió olvasójának tudatát összeadva milyen istenpótlót kapnánk?

A legnagyobb probléma Brown logikájával, hogy összekeveri az igazságot az igazság megtalálásának módszerével. Attól ugyanis, hogy valaki hibás módszert alkalmaz, még rátalálhat az igazságra. Más szóval, az igazságot nem befolyásolja, hogy ki hogyan vagy miért talál rá. Ha valaki babonából hisz, vagy mankónak használja Istent, az semmilyen hatással nincs Isten létére. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy az általános iskolai matektanárom egy babonás, paranoiás vénasszony volt, ezért a geometriai ismereteim hibásak. A kettőnek nincs, vagy nem feltétlenül van köze egymáshoz. Attól tehát, hogy valaki megkérdőjelezhető indíttatásból hisz Istenben, Isten léte nem kérdőjeleződik meg.

Istent persze sokan sokféleképpen próbálták már eltemetni. A próbálkozók kétféle eredményt értek el eddig. Volt, aki a sírgödör ásása közben életet talált, és a temetésből születés lett. Mások pedig egy igazi sírgödör mélyén várják, hogy az eltemetni kívánt Isten elérkezettnek lássa az ítéletet. Vajon a még mindig versenyben lévő próbálkozók más eredményre számítanak?

Én mindenesetre továbbra is fenntartom, hogy Dan Brown sem lesz képes igazi akadályt gördíteni a keresők elé. Erre tökéletes példa G.K. Chesterton, aki fiatal korában kizárólag agnosztikus és ateista szerzők műveit volt hajlandó olvasni, akik sikeresen ültették el benne a hit magját azáltal, hogy kétségeket támasztottak benne a kétkedés iránt3 . Mindent összevetve azt gondolom, hogy Dan Brown kérdéseit nem lesz nehéz megválaszolni.

  1. Lásd: János 4:14
  2. Angolul értőknek ajánlott olvasmány a témában A Da Vinci kód feltörése című könyv Darrell L. Bock Ph.D tollából
  3. G.K. Chesterton: Igazságot! 65. oldal

Tudomány és technika – Idők jelei

Comments are closed.

Videók

Legnépszerűbb cikkek